Make your own free website on Tripod.com
Slovenian Car Audio

Home

Termini prireditev - Recent and Upcoming Events
dB-drag info
Novice - Bulletin Board
dB-drag pravilnik 2002
dB-drag pravilnik 2001
Resultati - Results 2002
Rezultati - Results 2001
Rezultati - Results 2000
Rezultati 97, 98, 99 - Results 97, 98, 99
Tehnicni nasveti I
Tehnicni nasveti II
Tehnicni nasveti III
Brezplacni programi - free programs
Slike 1 - Photos 1
Slike 2 - Photos 2
Slike 3 - Photos 3
Povezave - Links
Kontakti - Contacts
Tehnicni nasveti III

Tehnicni podatki ojavcevalcev
 
 
Frekvencni obseg
Vecini modernih ojacevalcev ni problem doseci zeljenega linearnega frekvencnega odziva. Ojacevalec mora zagotoviti enakomerno glsanost med 20 in 20.000 HZ, odstopanja pa naj bi bila cm manjsa. Sprejemljivo je do +/- 1 dB.

Damping faktor
Pogosto nezastopljen podatek je damping faktor. Dejansko je to razmerje med upornostjo ojacevalca in upornostjo zvocnika. V praksi pa nam ta podatek doloca koliko lahko ojacevalec kontrolira subwoofer. Podatek pod 100 ni primeren za pogon in kontrolo zahtevnih subwooferjev, nad sto je ze dovolj, ni pa sline razlike glede kontrole subwooferja pri podatkih nad 200, torej vse eno je ce ima ojacevalc damping faktor 500 ali 1000.

Popacenje
Popacenje je pri ojacevalcih odvisno predvsem od izhodne moci. Bolj kvalitetni ojacevalci imajo minimalne razlike v popacenju, razlika pa nastane predvsem pri najvejih moceh. Najvecje se sprejemljivo popaenje je do 0,1% Vse kar je nad tem je slisno in ni vec primerno za normaln polusanje. Ni pa slisne razlike v popacenjih v rangu nekaj stotink procenta.
 
Razmerje signal/sum
V avtoakustiki je poseben problem ki ne obstaja v hisni akustiki, sum okolja, se pravi avta. Takoj ko prizgemo motor se nivo hrupa vzdigne nad nivo ki bi nam dovoljeval da slisimo sumenje ojacevalca. Tako lahko recemo da je dovolj vse nad 90 dB kar pa lahko brez problemov dosezejo ze ojacevalci srednjega razreda. Torej ce avto pri zmernem ''hrupu''naredi 70 dB rabimo ojacevalec in sistem ki je sposoben dosegati preko 160 dB da bi dejansko slisali sumenje ojacealca.
 
Moc
Moc je zelo precenjen podatek. Vecina kupcev bi izbrala nekaj Watov mocnejsi ojacevalec, ceprav to se nic ne pove o dejanskem zvoku, odzivnosti, hitrosti, kvaliteti... Upostevajte da za povecanje glasnosti za 3 dB potrebujete se enkrat vecjo moc. Torej ce je razlika med dvema ojacevalcema samo 10-20% je prakticno nemogoce slisati razliko.
Razlike so tudi v tem pi kaksni napetosti se meri, in koliksno je se sprejemljivo popacenje. Vecina proizvajalcev navede RMS moc pri 12 in 14,4V, torej vedno primerjajte iste napetosti, predvsem pabodite pozorni na popacenje. Proizvajalci avtoradijev naprimer radi napisejo max moc pri 10% popacenja, v praksi pa glasneje igrajo kvalitetniin dragi radii ki imajo morda deklairano manj moci, toda zato izmerjeno z RMS, pri manjsem popacenju

Iskoristek
je razmerje koliko vloene energije bo lo v zvonik, koliko pa za ogrevanje ojaevalca. Veina avtoakustinih ojaevalcev deluje v AB razredu ki ima 50-60% iskoristka. Veliko bolji iskoristek 80-90% imajo ojaevalci D razreda ki so pa po konstrukciji bolj primerni za pogon subwooferjev.
Pri manjsih moceh do nekaj 100 W po kanalu je razlika v iskoristku ojacevalcev istega razreda zanemarljiva in je tudi eden od podatkov s katerim se proizvajalci nepotrebno hvalijo.

Stabilizirano napajanje
Stabilizirano napajanje pomeni da daje ojacevalec isto moc ne glede na vhodno napetost. Navadni ojacevalci dajejo manj moci pri nizjih napetostih. Pri tekmovalnih ojacevalcih za SQ tekmovanja je to pomembno, saj sodniki lahko poslusajo avto dalj casa z ugasnjenim motorjem, pri normalnem poslusanju pa prizgan mtor oziroma alternator poskrbita za enakomerno napajanje ojacevalca in delovanje na najvisji mozni napetosti. Kot slabost stabiliziranih ojacevalcev pa naj omenimo se povecano porabo toka pri zmanjsani napetosti!
 
Poraba toka
Marsikateri proizvajalec navaja podatek za maksimalno porabo toka. To v praksi nima nobenega smisla saj se maksimalna poraba lahko doseze samo pri laboratorijskih obremenitvah. V praksi je poraba toka veliko manjsa kot je pa teoreticno mozna.

Preprecevanje motenj pri vklopu/izklopu
ceprav marsikateri proizvajalec tega ne navaja vam bomo omenili dva najbolj pogosta nacina preprecevanja neprijetnih pokov pri izklopu in vklopu ojacevalca.
Eden od nacinov je zakasnitev, se pravi da se ojacevalec vklopi neaj sekund za tem ko dobi signal iz radia (remote) drugi nacin ki se pri boljsih ojacevalcih kombinira z prvim je pa ''soft start'' ki pocasi povecuje glasnost, tako da ojacevalec sele sekundo ali dve po vkopu doseze zeljeno glasnost.

Podatki ki jih ne navajajo proizvajalci
Zal mnogi proizvjalci ne navajajo vseh podatkov in grafov ki bi omogocili ocenjevanje ojacevalca. Vecina navede samo osnovne podatke, kar je pa vec kot dovolj glede na to da sami ne moremo preveriti resnicnost teh podatkov.
Torej preden kupite ojacevalec premislite o vseh podatkih, se najbolje pa je ce sami slisite ali pa stestirate ojacevalec pred nakupom.