Make your own free website on Tripod.com
Slovenian Car Audio

Home

Termini prireditev - Recent and Upcoming Events
dB-drag info
Novice - Bulletin Board
dB-drag pravilnik 2002
dB-drag pravilnik 2001
Resultati - Results 2002
Rezultati - Results 2001
Rezultati - Results 2000
Rezultati 97, 98, 99 - Results 97, 98, 99
Tehnicni nasveti I
Tehnicni nasveti II
Tehnicni nasveti III
Brezplacni programi - free programs
Slike 1 - Photos 1
Slike 2 - Photos 2
Slike 3 - Photos 3
Povezave - Links
Kontakti - Contacts
dB-drag pravilnik 2002

Spremembe za 2002 so oznacene z rdeco barvo

Pravilnik 2002

dB-Drag Racing tekmovanja

dB Drag Racing je tekmovanje v avtoakustiki kjer tekmovalci tekmujejo eden proti drugemu da se ugotovi kdo ima glasneji avtoakustini sistem. To je osnova za dB Drag Racing tekmovanja.

dB Drag Racing Association (dBDRA) se je potrudila da zagotovi pravila za tekmovanje v dB Drag Racing im cim bolj obszena in razumljiva. Kljub temu se lahko zgodi da se lahko pojavi kaksna uporaba ali izvedba ki ni zajeta v tem pravilniku. V takem primeru je odgovornost glavnega sodnika tekmovanja da odloci ce je to v skladu z duhom dB Drag Racing tekmovanj. Tekmovalci pa imajo dolznoat da se seznanjijo z dB Drag Racing predpisi in da upostevajo odlocitve glavnega sodnika tekmovanja.

Poglavje 1 - Splosna pravila

1-1
Tekmovalci lahko uporabljajo programski material po svojem izboru.

Dodatna navodila:

- Programski material ki bo reproduciran mora izvirati iz enote ki je namenjena za uporabo v 12V avtoakustiki. To vkljucuje kasetofone, CD predvajalnike in izmenjevalce, DVD predvajalnike in izmenjevalce, VCR in VCP predvajalce, MP3 enote, AM, FM in satelitske radijske sprejemnike in vse ostale naprave ki so namenjene reprodukciji posnetega zvoka v vozilih z 12V napeljavo.

- Programski material lahko vsebuje samo glasbo, testne tone ali kakno drugo obliko audio signala.
- Programski material je lahko komercialnega izvora (kot je naprimer CD ki ste ga kupili) ali poseben doma narejen posnetek.
- Tonski generatorji, frekvenni mnozilniki, sintetizatorji, itd so prepovedani.

Izjeme:

- Tekmovalci morajo uporabljati uradni dBDRA CD (dB Jams Volume 4) na vseh vectokovnih tekmovanjih.
- Tekmovalci so omejeni da lahko uporabljajo samo frekvence od 80 Hz navzdol na vseh vectockovnih tekmovanjih. Ce je tekmovalcev najvecji SPL bil dosezen na frekvenci 81 Hz ali vec se ta rezultat ne bo uposteval. Ce se to zgodi v kvalifikacijskem krogu ima tekmovalec pravico da se enkrat opravi meritev. Ce se bo to zgodilo v eliminacijskem delu pa bo tekmovalec diskvalificiran neglede na rezultat.

1-2
Nastavljanje zvocnega sistema se lahko opravi med merjenjem ce se s tem ne krsi kakrsno koli drugo pravilo (merjenje je proces ko se meri glasnost oziroma SPL (Sound Preassure level)).

1-3
Motor tekmovalcevega vozila lahko deluje med merjenjem ce se upotevajo naslednji pogoji:

- Delovanje vozila ali zvocnega sistema ne sme ogrozati varnosti sodnikov, tekmovalcev, ostalih oseb ali predmetov.
- Rocna zavora mora biti zategnjena.
- Kolesa morajo biti podlozena z klini.
- Vsi pokrovi morajo biti zaprti.
- Najvecji dovoljeni obrati motorja so 2000 obratov na minuto.
- Daljinski prekinjalnik za delovanje motorja mora biti lahko dostopen z zunanje strani pri vozilih kjer se vrata pritrjujejo z zunanje strani (privijanje, trakovi, zaklopi)

Dolznost tekmovalca je da uposteva zgoraj omenjena varnostna navodila. Tekmovalci ke ne upostevajo teh varnostnih navodil so lahko izkljuceni iz tekmovanja.

1-4
Tekmovalec mora biti zunaj vozila med merjenjem. Vsa vrata, okna in ostale odprtine na vozilu morajo biti zaprti med merjenjem.

Izjeme:

Tekmovalec je lahko v vozilu ce:
- Uporablja primerno sluno zascito med merjenjem. Snemanje slsune zascite bo kaznovana z takojsnjo diskvalifikacijo.
- Najvecji rezultat (ce je tekmovalec v vozilu) ne sme presei 140 dB. V primeru vecjega rezultata je tekmovalec lahko diskvalificiran.
- Tekmovalec mora podpisati dB Drag Racing prijavnico, kjer se seznanja da izpostavljanje visoki glasnosti lahko pripelje do zacasne ali trajne izgube sluha

1-5
Ko se zacne proces merjenja ima tekmovalec 30 sekund casa da doseze najvisji rezultat. SPL merilne naprave bodo zabelezile najvisji rezultat v tem casu.

1-6
Tekmovalec ne sme odpreti vozila med procesom merjenja. Ce tekmovalec odpre vozilo med merjenjem se ga lahko diskvalificira. Ce odpre vozilo med kvalifikacijskim merjenjem ima glavni sodnik pravico da odloci ali se bo vozilo ponovno merilo, ce pa se to zgodi med eliminacijskim delom se pa tekmovalca izkljuci.

Poglavje 2 - Klasifikacija tekmovalnih sistemov

Tekmovalci se klasificirajo po stevilu wooferjev v vgrajenih zvocnih sistemih in po predelavi vozila. Za detalje glede predelave vozila si oglejte del 3-5 v tem pravilniku.

2-1
dBDRA smatra vsak zvonik premera 8'' (20 cm) ali vec za woofer.

2-2
Vsi zvocniki v vozilu premera 8'' ali vec se stejejo za uvrstitev v razred, neglede na to ali so v uporabi ali ne.

Dodatna navodila:

- Vsak zvonik v isobaric, push pul ali podobni konfiguraciji se steje.
- Skriti zvocniki (kot na primer v band pass katlah) se tudi stejejo.
- Pasivni radijatorji, bas-reflex odprtine itd se ne stejejo kot zvoniki!

2-3
''Zmetani'' wooferji so strogo prepovedani. Ce jih je tekmovalec vgradil na tak nacin da bi se izognil klasifikaciji v pravilni razred se tekmomovalec prekvalificira v pravilni razred ali se ga izkljuci iz tekmovanja, glede na odlocitev glavnega sodnika.


Primer:
Tekmovalec ki ponavadi tekmuje v razredu Super Street 1-2 se pojavi na tekmovanju in se zaradi prehude konkurence odloci da bi lazje zmagal v visjem razredu. Da bi se izognil predpisom si sposodi 2 zvocnika in jih polozi v vozilo. S tem ima dva zvocnika ki delujeta in dva ki ne. Tako dejanje je strogo prepovedano.

2-4
Vsak tekmovalec lahko na enem tekmovanju tekmuje samo v enem razredu.

Dodatna navodila:

- Tekmovalec ne sme vozilo prijaviti v vec razredih (na enem tekmovanju). Tekmovalec tudi ne sme prijaviti vec vozil na enem tekmovanju.
- Tekmovalec ne sme prijaviti vec vozil da bi dosegel doloceno stevilo tock potrebnih za udelebo na svetovnem dB Drag Racing prvenstvu.
- Tekmovalec mora biti prisoten ob vozilu na tekmovanju. Tekmovalec ne sme poslati prijatelja ali koga drugega z vozilom, da bi tekmoval namesto njega, ce se ne more ali noce udeleiti tekmovanja.


2-5
Standardni razredi za dB Drag Racing so naslednji:


STREET RAZRED

- 1-2 wooferja, najvecji (nazivni) premer 12'' (30 cm) 1 ojacevalec za wooferje
- 3-4 wooferja, najvecji (nazivni) premer 12'' (30 cm) 2 ojacevalca za wooferje

Dodatna navodila za Street razred:

- vsak ojacevalec za wooferje je omejen na najvec 4 ne premoscene (bridge) kanale ali 2 premoscena kanala.
- Ojacevalci ki niso namenjeni poganjanju wooferjev se ne stejejo!
- Wooferji ne smejo imeti ve kot dva navitja (DVC)
- Tekmovalec ki se kvalificira za svetovno prvenstvo mora drugo leto preiti v razred Super Street ali Extreme. Ko je tekmovalec presel v visji razred ne more vec tekmovati v Street razredu.


- Tovorna in poltovorna vozila so prepovedana v razredu Street.

-Sponzorirana vozila so prepovedana v razredu Street.

SUPER STREET RAZRED

1-2 wooferja brez stene (SS NW)
1-3 wooferja
3-4 wooferjev
5-8 wooferjev
9+ wooferjev


EXTREME RAZRED
1-2 wooferja
3-4 wooferjev
5-8 wooferjev
9-13 wooferjev
13+ wooferjev

Zgoraj omenjeni razredi so priporoceni za vsa vectockovna tekmovanja. Ponavadi lahko organizatorji tekmovanj zdruzijo razrede ce je prijavljenih manj kot osem (8) tekmovalcev, v smislu da bi popolnili skupine. V vsakem primeru se o ponujenih tekmovalnih skupinah odloca organizator tekmovanja.

Poglavje 3 - Pravila glede potniskega prostora

3-1
Potniski prostor oziroma poslusalni/metiveni prostor mora biti isti. Meritve se opravijo znotraj potniskega prostora

3-2
Nikakrsne delitve ali pregrade ne smejo deliti potniski prostor. (namen: poslusalni prostor mora biti priblizno podoben tistim v normalnih vozilih)

3-3
Vetrobransko steklo in sprednja vrata sluijo kot meje potnikega prostora. (namen: poslsualni prostor mora biti priblizno podoben tistim v normalnih vozilih, kjer vetrobransko steklo in vrata sluzijo kot meje prostora).

3-4
Potniski prostor mora imeti dovolj prostora za dve povprecno veliki odrasli osebi ki sedijo ena ob drugem. (namen: poslucalni prostor mora biti priblzino podoben tistim v normalnih vozilih)

Dodatna navodila:

- v smislu razlage: dBDRA doloci povprecno odraslo osebo kot nekoga ki je velik 66'' (5' 6'') oziroma 167,6 cm.
- V sedecem polozaju mora biti razdalja med koleni in brado poslusalca vsaj 12'' (30cm). (Skladnost s tem pravilom preverijo sodniki z uporamo uradne merilne sablone)
- Velikost (volumen zraka) v potniski kabini se ne sme spreminjati med meritvami. (na primer: skatle za subooferje se ne smejo premikati naprej, zracne blazine (air-bag) se ne smejo sproziti)
- Potniski prostor se ne sme kompresirati ali dekompresirati z raznimi plini in tekocinami. Zrak v potniskem prostoru se ne sme zamenjevati z raznimi plini.

3-5
Nic ne sme motiti postavitev ali uporabo merilnega mikrofona.

Dodatna navodila za tekmovalce v razredu Extreme:

- Vsak tekmovalec mora v vozilu zagotoviti prostor za postavitev stojala na sovoznikovi strani vozila. (minimalno mora biti krog 12'' (30cm) ravnega prostora)
- Tekmovalci morajo zagotoviti tri mesta za pritrditev (vezice, velcro ali kaj podobnega) postavljeno v Y konfiguraciji, da bi drzale stojalo mikrofona na mestu.

3-6
Vse odbojne povrsine, z izjemo vetrobranskega stekla in armature morajo biti oddaljene vsaj za velikost sablone za merjenje, ali 13'' (33 cm) od mikrofona. (Namen: odbojne povrsine ne smejo motiti merilne naprave).

3-7
Obseg dovoljenih predelav potniskega prostora je omejen glede na kategorijo v kateri tekmuje tekmovalec. (glej poglavje 2 v zgornjem delu pravilnika)

Za razjasnitev; dBDRA uporablja izraz predelava da doloci spremembe na vozilu potrebne za vgradnjo sistema ali poboljsanja rezultata.

Primeri predelave potnikega prostora:

- Zamenjava originalnih stekel
- Zamenjava originalne armature
- Zamenjava originalnih sedezev
- Ojacanje panelov vrat
- Dvigovanje tal in spuscanje stropa
- Zamenjava originalne sredinske konzole

Posebno opozorilo za ekvivalentne zamenjave:

- V nekaj delih tega pravilnika se uporablja izraz ekvivalentna zamenjava. dBDRA smatra to za proizvode ki zamenjajo originalne, vendar so po svoji obliki trdnosti izgledu podobni originalnim. Na primer: tekmovalec lahko zamenja panele na vratih ce bo zamenjava narejena iz 1/8'' (0,31 cm) lesa in pretapecirana, saj je trdota, izgled in velikost podobna originalnim panelom. Nasprotno pa paneli iz 1'' (2,54 cm) lesa niso dovoljeni, ker se spremeni trdnost zamenjanega panela.

Posebno opozorilo za montazo zvonikov ki niso wooferji:

- Zvocniki ki so premera manj kot 8'' (20 cm) so lahko zmontirani kjerkoli v vozilu, dokler ne krsijo katerega koli drugega pravila.
- Dovoljeno je ojacati panele na vratih tam kjer je montiran zvocnik.
- Dovoljeno je zmontirati dodatne panele na vratih za montazo zvocnikov.


Omejitve potnikega prostora v razredu Street:

Naslednje omejitve se nanaajo samo na razred Street.

- Predelave potniskega prostora so prepovedane!

Dodatna navodila:

- Originalno tapeciranje stropa (ali ekvivalentna zamenjava) mora ostati zmontirana v vozilu.
- Originalni paneli vrat (ali ekvivalentna zamenjava) morajo ostati zmontirani v vozilu.
- Originalni tepihi (ali ekvivalentna zamenjava) morajo ostati zmontirani v vozilu.
- Materiali za dusenje vibracij in zvoka se lahko uporabljajo v skladu z navodili proizvajalca. Za plosce se sme uporabiti najvec dva sloja na katerikoli tocki vozila, za materiale ki se nanasajo s spricanjem pa je najvecja debeljina 1/8'' (0,31 cm) (Uporabiti se sme samo ena vrsta materiala za dusenje vibracij)
- Raztegljive pene (pur-pen, ipd) se smejo uporabiti v vozilu samo da bi se zapolnile mansje luknje in ne za vecje (npr: pod armaturno plosco)
- Noben del zvocnega sistema ne sme motiti normalne uporabe vozila.
- Sedezi se lahko preklopijo ali polozijo. Ne smejo pa se izgraditi, razen ce niso bili skonstruirani tako da se lahko odstranijo brez uporabe orodij. Tekmovalci ki preklopijo sedeze morajo dokazati da uporaba zvocnega sistema ne moti normalne uporabe sedezev.


Dodatna navodila:

- Vsak snemljivi sedez ki bo ostal v vozilu se smatra kot stalno vgrajeni sedez.
- Ce se bo snemljivi sedez odstranil pred tekmovanjem se smatra kot da je vozilo brez sedeza.
- Ce je vozilo: podaljsani Pick-up ali Pick-up potem se pomozni sedezi za voznikom ne stejejo kot sedezi.


Dodatna navodila:

Pomozni sedezi se ne smejo izgraditi iz vozila, vendar se lahko samo preklopijo.


Omejitve potniskega prostora v razredu Super Street:

Naslednje omejitve se nanasajo samo na razred Super Street.

- Nobena predelava potniskega prostora ni dovoljena pred zadnjim robom sprednjih vrat.

Dodatna navodila:

- Originalno tapeciranje stropa (ali ekvivalentna zamenjava) mora ostati zmontirano v vozilu vsaj na mestu pred nivojem zadnjega stebricka sprednjih vrat.
- Originalni paneli vrat (ali ekvivalentna zamenjava) morajo ostati zmontirani v vozilu vsaj na sprednjih vratih.
- Originalni tepihi (ali ekvivalentna zamenjava) morajo ostati zmontirani v vozilu vsaj do nivoja zadnjega stebrika sprednjih vrat.
- Materiali za dusenje vibracij in zvoka se lahko uporabljajo v skladu z navodili proizvajalca. Za plosce se sme uporabiti najvec dva sloja na katerikoli tocki vozila, za materiale ki se nanasajo s spricanjem pa je najveja debeljina 1/8'' (0,31 cm) v prostoru do nivoja zadnjega stebricka sprednjih vrat. (Uporabiti se sme samo ena vrsta materiala za dusenje vibracij)
- Raztegljive pene (pur-pen, ipd) se smejo uporabiti v vozilu samo da bi se zapolnile mansje luknje in ne za vecje (npr: pod armaturno ploo) samo do nivoja zadnjega stebrika sprednjih vrat.
- Tekmovalec lahko preklopi ali izgradi sedeze iz vozila med tekmovanjem

SLO Opomba:
- Vse ostale predelave potnikega prostora za nivojem zadnjega stebrika sprednjih vrat so dovoljene.
- V razredu SS NW niso dovoljene predelave nad nivojem stranskih stekel!


Omejitve potniskega prostora v razredu Extreme

Naslednje omejitve se nanaajo samo na razred Extreme:

- Tekmovalec lahko preklopi ali izgradi sedeze
- Dodajanje materiala da bi se spustil strop ali dvignilo dno je dovoljeno.
- Sredinska konzola ne sme presegati visine armaturne plosce
- Nic ne sme motiti pogleda voznika skoz vetrobransko ali stranska okna ( dovoljene so ojacitve oken ali med stropom in dnom vozila).
- Najvecja skupna sirina ojacitev med streho in dnom vozila je 6'' (15,2 cm). Glej spodnjo razlago:

Primer 1: Tekmovalec uporablja en profil 4''x4'' med streho in dnom. To je sprejemljivo

Primer2: Tekmovalec uporablja en profil 2''x4'' med streho in dnom. Najveja dimenzija je 4'', kar je sprejemljivo.

Primer3: Tekmovalec uporablja dva profila 2''x4'' med streho in dnom. Najveja dimenzija je 4''. Najveja sirina je 4+4=8 kar je vec kot je dovoljeno.

Primer 4: tekmovalec uporablja 2''x2'' ojaitev med armaturo in stropom, 2''x2'' med armaturo in tlemi in 2''x2'' med stropom in tlemi. Najveja sirina je 2+2+2=6 kar je dovoljeno.

Primer 5: Tekmovalec uporablja dve 3'' ojacitvi med stropom in dnom. Najveja sirina je 3+3=6 kar je dovoljeno.

Poglavje 4 - predpisi ki se nanasajo na vozila

4-1
Vozila morajo biti sposobna da se z lastnim motorjem pripeljejo na mesto meritev.

Izjema:
- Na nekaterih tekmovanjih lahko prepovejo uporabo motorja. V takem primeru ali pa zaradi varnosti je to pravilo neveljavno.

4-2
Velikost in postavitev vrat na vozilu se ne sme spreminjati.

Dodatna navodila:

- Stebriki vrat se ne smejo spreminjati da bi se izognili testu z spago (glej pravilo 6-2)
- Vozilo mora imeti vsaj vrata na voznikovi in sovoznikovi strani. Oboja vrata morajo biti postavljena na obicajnih mestih (na nasprotnih straneh vozila (L-D)). Izjema so le nekatera vozila ki so bila tovarniko narejena samo z enimi vrati (npr. postni Jeep...)

4-3
To pravilo velja samo za tekmovalce v razredu Extreme.
Originalno (ali ekvivalentna zamenjava) vetrobransko ali stranska stekla se lahko zamenjajo z drugimi materiali ce so podobni po lokaciji in funkcionalnosti (plexiglas, Lexan, neprobojna stekla ali drugi prozorni materiali)

Dodatna navodila:

- nagib in oblika stekla mora biti podoben originalnemu steklu
- Povrina sprednjega stekla mora biti vsaj 4 sq feet (37,16 dm2). Povrsina mora biti simetrcina in enako prosojna na voznikovi in sovoznikovi strani. Steje se samo nemotena povrina. Primer: ce ima steklo na zunanji stani ojacitveni profil se ta povrsina odsteje od skupne povrsine.
- Nemotena povrsina stranskih oken mora biti vsaj 200 sq inch.
- Ni potrebno da so stranska okna funkcionalna v smislu odpiranja.
- Ni omejeno stevilo zunanjih oken ce je le to v skladu z ostalimi pravili.
- Dvojna stekla so dovoljena skupaj z originalnimi stekli e razdalja med materiali ne presega 1/4''
- Tekmovalci ki zamenjajo sovoznikova okna morajo pustiti 1'' odprtino za mikrofonski kabel.

4-4
Predelave originalne zunanje oblike vozila niso dovoljene. dB-DRA specificira zunanjo obliko vozila kot zunanji del karoserije (streha, pokrovi, vrata) ki doloca specifcino obliko modela vozila. To so ponavadi dei vozila ki so pobarvani.
Spodnji del karoserije se ne cteje v originalno zunanjo obliko.

Dodatna navodila:

- ''Porezane'' srehe (chop tops) niso dovoljene.
- Ne originalna povisanja strehe niso dovoljena.
- Ne originalna podaljsanja karoserije niso dovoljena.
- Zrezanje karoserije potnikega prostora v Pick-up (pol tovornih) vozilih so dovoljena ce je avdio oprema zmontirana v tovornem delu in po visini ne presga stranskih robov. Ce ima Pick-up ze originalno zmotirano nadgradnjo, potem se ta uposteva kot najcveja dovoljena visina. Doma narejene nadgradnje se ne upotevajo.
- Predelave ki so predvsem vizualne narave in ne spreminjajo volumna potniskega prostora so dovoljene. To vkljucuje sprednje spojlerje, zadnje spojlerje, pragove...

4-5
To pravilo velja samo za vozila v razredu Extreme.
Dovoljena je uporaba panelov za prekrivanje prostora za noge voznika in sovoznika.

Dodatna navodila.
- V cilju varnosti se tekmovalci naprosajo da ne predelujejo originalnih pedal in komand za upravljanje vozila.
- Predpis ''dveh odraslih oseb v vozilu'' se bo uveljavljal z postavljenimi paneli za zaprtje prostora za noge voznika in sovoznika.


Poglavje 5 - Predpisi ki se nanasajo na avdio opremo

Vsa avdio oprema ki se nahaja v vozilih tekmovalcev mora ustrezati naslednjim zahtevam:

5-1
Vsa avdio oprema mora biti namenjena vgradnji in delovanju v 12V avtomobilskem okolju.

5-2
Vsa avdio oprema mora biti (ali je bila) trzno dobavljiva. Pravico dolocanja kateri proizvodi so trzno dobavljivi si pridruje dBDRA

5-3
Vsi ojacevalci morajo biti v principu ''linearni''

Dodatna navodila:

- ojacevalci ki se uporabljajo v vozilih morajo biti namenjeni avdio reprodukciji. Za razjasnitev: izhodni signal ojaevalca mora biti podoben vhodnemu. Izhodna magnituda mora biti proporcionalna vhodnemu signalu. Ta navodila se nanaajo na frekvence med 20 in 80 hz. Pravico odlocanja kateri ojacevalci so primerni za uporabo na dB-drag tekmah si pridruje dBDRA.

- Nikakrsni aktivni izvori (akumulatorji) ne smejo biti zmontirani v ojacevalcih.

5-4
Posnetki morajo biti reproducirani z uporabo navadnih zvonikov (subwooferjev). Pravico odlocanja kateri zvocniki so primerni za uporabo na dB-drag tekmah si pridrzuje dBDRA.

Dodatna navodila:

- dBDRA doloca navaden zvocnik kot elektro-mehansko napravo za reproduciranje zvoka ki ima: membrano, vpetje, ohisje in tuljavo
- Zvocnike morajo poganjati avdio ojacevalci.
- Zvocniki ki imajo vgrajene servo mehanizme, aktuatorje, ali kakrsne koli druge oblike mehanskih motorjev so strogo prepovedani.
- Stisnjen zrak, eksplozivne naprave, itd, so strogo prepovedane.

5-5

Avtoakusticni proizvodi ki bodo predstavljeni manj kot 60 dni pred zakljuckom sezone (30 . 9.  2002 ) se ne bodo mogli uporabljati na Svetovnem finalu ali na vec tockovnih tekmovanjih. Proizvodi morajo biti trzno dobavljivi v trgovinah vsaj 60 dni pred iztekom roka. Rok za 2002 je 1. 8.

5-6

Tekmovalna vozila in avdio oprema se ne sme menjati med Svetovnim finalom ali na katerem koli vectockovnem tekmovanju. Samo poskodovana oprema se lahko zamenja z ekvivalentnimi proizvodi. Odlocitev kaj so ekvivalentni proizvodi je prepuscena dBDRA

Dodatna navodila in primeri:

- Ta pravila se ne nanaajo na izvore zvoka in procesorje.

- Cas ko so prepovedane zamenjave je od zacetka tekmovanja (prijava) do zakljucka oziroma podelitve nagrad.

- Lahko zamenjate pokvarjen 400W ojacevalec z 400W ojacevalcem druge firme, ne morete pa zamenjati 400W ojacevalca z 1000 W ojacevalce. Zamenjani ojacevalci so lahko +/- 20%  moci od originalnega ojacevalca.

- Lahko spreminjate tuning frekvenco z spreminjanjem dolzine bas-reflexov.

- Ne smete spreminjati notranjosti vozila.

 

Poglavje 6 - Predpisi ki se nanasajo na vgradnjo

6-1
Naprave za reproduciranje zvoka ne smejo motiti merilne opreme. To vkljucuje (in ni omejeno na samo) troblje, vodila, bas reflexe, ali kateri koli drugi naprave ki so namerno postavljene blizu mesta meritve v vozilu.

6-2
Vsi zvocniki skatle ali pregrade (razen zvonikov v ''kick'' panelih ali v vratih) morajo biti zmontirane za zadnjim nivojem sprednjih vrat.

Dodatna navodila:
- Skladnost s tem pravilom se preveri na naslednji nacin: dva sodnika se postavita vsak na svojo stran vozila in povleceta vrv (ali zico) ob robu vrat. Ce se vrv ne dotakne ohisja ali zvocnika potem je vozilo v skladu z pravili dBDRA.

- Katera koli komponenta ki je zmontirana na zvocniko skatlo (kar vkljucuje zvocnike, ojacevalce, procesorje..) se steje za del zvoniske skatle.

Dodatna navodila glede Pick-up vozil:

- Ce je vozilo stanadardni pick-up (ne podaljsana verzija) in ce so subwooferji zmontirani za sprednjimi sedezi se ne zahteva skladnost z izvajanjem meritve z vrvjo.
- Ce je vozilo standardni pick-up (ne podaljsana verzija) in ce so subwooferji zmontirani v tovornem delu z rezanjem kabine, se bo zahtevala skladnost z izvajanjem meritve z vrvjo.
- Ce je vozilo podaljsana verzija pick-up se bo zahtevala skladnost z izvajanjem meritve z vrvjo.

6-3
Avdio sistem v vozilu se mora napajati z osnovnim elektricnim sistemom vozila.

Dodatna navodila:
- Osnovni elektricni sistem vozila je dolocen kot tisti ki poganja ostale elektrine komponente vozila.
- Elektricni sistem vozila se mora poganjati z motorjem vozila (Prepovedani so zunanji generatorji, fuel-cell, itd)
- Najveja dovoljena napetost elektrinega sistema ne sme presegati 18,0 Voltov DC med merjenjem vozila.

6-4
Vse komponente zvocnega sistema (izjema je lahko le podstavek za izvor zvoka) morajo biti zmontirane v vozilu (to vkljucuje tudi alternatorje, akumulatorje, ojacevalce, zvocnike).

Dodatna navodila za razred Extreme

- Dodatne katle za akumulatorje pod vozilom so dovoljene
- Popolnoma zaprti alternatorji nad pokrovom motorja ali pred vozilom so dovoljeni.

6-5
dBDRA definira steno subwooferjev kot katero koli katlo za subwooferje ali ploo ki presega imaginarno linijo ki je horizontalna med zadnjim spodnjim robom okna na voznikovi in sovoznikovi strani.

Dodatna navodila:
- Skladnost tega pravila se lahko preveri z naslednjim poiskusom: dva sodnika se postavita vsak na svojo stran vozila in drzita vrv skozi odprta okna na najnizji tocki. Ce noben vprasljiv del ne presega visine vrvi, potem se skatla ne steje za steno.
- Vsaka komponenta ki je pritrjena na skatlo (zvocniki, ojacevalci, procesorji zvoka) se steje za del zvocniske skatle.

Izjeme:

- Ce je zvocniska skatla zmontirana v prtljaznem prostoru potem se skatla ne steje za steno.

6-6
Dodatna navodila glede montze v posameznih razredih

Omejitve glede montaze v razredu Street

Naslednje omejitve veljajo samo v razredu Street.

- Stene zvocnikov so prepovedane
- Subwooferji zmontirani na zadnjo polico so dovoljeni
- Trzno dobavljive sredinske konzole so dovoljene ce ne zavzemajo vec kot 2 cu ft (56 litrov) Doma ali po narocilu narejene konzole so prepovedane.
- Najvecja dovoljena kolicina dodatnih kondenzatorjev je 1 Farad v razredu Street 1-2 in 2 Farada v razredu Street 3-4.
- Originalni akumulator se lahko zamenja s podobnim. Tekmovalci v razredu Street 1-2 imajo lahko samo 1 akumulator v razredu Street 3-4 pa dva akumulatorja.

Dodatna navodila:
- Ce tekmovalec uporablja samo en akumulator, potem mora biti zmontiran na originalno mesto.
- Ce tekmovalec uporablja dva akumulatorja mora biti prvi zmontiran na originalnem mestu drugi pa je lahko kjerkoli v vozilu, ce s tem ne krsi kaknega drugega pravila.
- Ce tekmovalec uporablja dva akumulatorja, mora biti drugi manjsi ali enako mocan kot prvi.
- Zamenjava originalnega ali predelava originalnega alternatorja je prepovedana.
- Dodatni interkonekcijski in napajalni kabli so dovoljeni.
- Zunanji podstavki za izvor signala in zunanja prekinjevalna stikala so prepovedana. Dovoljna je samo uporaba originalnega daljinskega upravljalnika izvora zvoka.
- Izvor signala mora biti zmontiran v armaturno plosco.
- Zacasne ojacitve vozila med meritvami so prepovedane. To vkljucuje tudi: vrvi, trakove, vrece s peskom, itd. Dovoljeno pa je drzati vrata, stekla, pokrove, lezati na strehi, itd, ce se s tem ne krsi katero od ostalih pravil.

Omejitve glede montaze v razredu Super Street


Naslednje omejitve veljajo samo v razredu Super Street.

- Stene zvocnikov so dovoljene (razen v razredu Super Street 1-2 NW)
- Trzno dobavljive sredinske konzole so dovoljene ce ne zavzemajo vec kot 2 cu ft (56 l.) Doma ali po narocilu narejene konzole so prepovedane.
- Ni omejitev glede kolicine dodatnih kondenzatorjev.
- Ni omejitev glede stevila in vrst akumulatorjev.
- Originalni alternatorji se lahko ojacajo ali zamenjajo. Dovoljena sta najvec dva alternatorja.
- Zunanji podstavki za izvor signala so dovoljeni.
- Zacasne ojacitve vozila med meritvami so prepovedane. To vkljucuje tudi: vrvi, trakove, vrece s peskom, itd. Dovoljeno pa je drzati vrata, stekla, pokrove, lezati na strehi, itd, ce se s tem ne krsi katero od ostalih pravil.


Posebna navodila glede razreda Super Street 1-2 NW:
Pravila v razredu Super Street 1-2 NW so ista kot v ostalih razredih Super Street, razen naslednjih izjem:

- Stene zvocnikov so prepovedane
- predelave za zadnjim robom sprednjih vrat nad nivojem zvocnikov so prepovedane.


Omejitve glede montaze v razredu Extreme

Naslednje omejitve veljajo samo za razred Extreme:
- Tu ni specificnih omejitev, razen ostalih ki so ze drugje omenjene v pravilniku.

Poglavje 7 - Tockovanje

7-1
Pravico do sodelovanjuna dBDRA svetovnem prvenstvu imajo tekmovalci ki so osvojili doloceno stevilo tock. Da bi tekmovalci zbrali tocke morajo biti clani dBDRA in tekmovati na uradnih dBDRA tekmah. Uradne dBDRA tekme lahko najdete na internet strani: www.dbdragracing.com

Tocke se bodo delile na naslednji nacin:
- prvo mesto - 8 tock
- drugo mesto - 7 tock
- tretje mesto - 6 tock
- etrto mesto - 5 tock
- peto mesto - 4 tocke
- sesto mesto - 3 tocke
- sedmo mesto - 2 tocki
- osmo mesto - 1 tocka

Vectockovna tekmovanja so:

Dvojno (double point) = navadno tokovanje x2
Trojno (triple point) = navadno tokovanje x3
Svetovno prvenstvo = navadno tokovanje x4

7-2
Samo tekmovalci ki aktivno sodelujejo na dB-drag tekmah lahko dobivajo tocke.

Dodatna navodila:
- Tekmovalec mora sodelovati na tekmi dokler ne zmaga ali izgubi v eliminacijah.
- Tekmovalec mora sodelovati vsaj na kvalifikacijskem delu

Primer:
- Ce je tekmovalec edini v klasi se mora vsaj enkrat izmeriti.
- Ce se tekmovalec kvalificira v eliminacijski del ne sme odstopiti od tekmovanja ce zeli dobiti tocke.

7-3
Tekmovalci lahko zamenjajo vozilo kadarkoli toda vsaj 50% tock mora biti dobljenih z vozilom ki bo tekmovalo na svetovnem finalu.

Posebno dovoljenje:
ce je tekmovalcevo vozilo nepopravljivo pokodovano v prometni nesreci ali ce je ukradeno lahko dB-DRA uposteva tudi tocke dosezene s prejsnjim vozilom vendar mora tekmovalec dokazati s: policijskim zapisnikom, zapisnikom zavarovalnice ali s cem podobnim.

7-4
Ce je tekmovalec tudi organizator prireditev mora doseci vsaj 50% tock na tekmovanjih ki jih ne organizira.

7-5
Tocke se ne morejo prenasati med tekmovalci.

Poglavje 8 - Potrjeni rezultati

8-1
Tekmovalec lahko doseze potrjeni rezultat samo na uradnih vectockovnih tekmah.

Dodatna navodila:
- Na potrjenih tekmah morajo biti prisotni uradni ''turk-key'' predstavniki dB-DRA. Seznam predstavnikov je na dB-DRA internet strani.
- Na potrjenih tekmovanjih morajo biti ponujeni vsi tekmovalni razredi.
- Tekmovalcev potrjeni rezultat je najvecji rezultat na tekmi, neglede na to ali je doseen v kvalifikacijskem ali eliminacijskem delu.

8-2
Ce iz katerega koli razloga dB-DRA misli da rezultat ni pravilen si pridrzuje pravico da spremeni ali iznici rezultat.

Poglavje 9 - Svetovno prvenstvo

9-1
Povabilo na dB-DRA svetovno prvenstvo imajo tekmovalci ki ispolnjujejo naslednje pogoje:

9-2
Tekmovalci morajo zbrati vsaj 100 tok med tekoo tekmovalno sezono.

9-3
Tekmovalec mora postaviti najveji rezultat na uradnih potrjenih tekmovanjih. (tekmovalce se poziva da poveujejo svoj osebni rekord z sodelovanjem na im ve uradnih potrjenih tekmovanjih)

- dBDRA si pridrzuje pravico da povabi mednarone tekmovalce da nastopijo na svetovnem dB-drag prvenstvu ceprav tekmovalec ni dosegel potrebnih kriterijev ki so doloceni v delu 9. tega pravilnika.

9-4
dB-DRA bo povabila 15 najboljsih tekmovalcev (na osnovi dosezenega najvecjega uradnega rezultata) v vsakem razredu ki bodosegel dolocen kriterij. Z drugimi besedami imeti morate najmanj 100 tock med tekmovalno sezono in enega od 15 najboljsih rezultatov v sezoni, da bi dobili povabilo.

9-5

Tekmovalec mora biti clan dBDRA vsaj 60dni pred zakljuckom sezone (30.  9. 2002) da bi bil upravicen do nastopa na Svetovnem prvenstvu. Z drugimi besedami, tekmovalec mora biti clan dBDRA vsaj pred 1. 8. 2002 ce se zeli udeleziti svetovnega prvenstva.

9-6

Zadnji rok za potrjen razred je 60 dni pred zakljuckom sezone (30. 9. 2002). Potrjeni razred je standardni dB-drag razred v katerem je tekmovalec dosegel potrjen rezultat. Dovoljeno je da tekmovalec postavi potrjen rezultat v vec razredih med sezono, ne more pa postaviti rezultata v novem razredu po roku. Za sezono 2002 je rok 1. 8.

9-7
Dosledno se bo vrsila kalibracija merilnih mikrofonov na uradnih potrjenih vectockovnih tekmah.

Poglavje 10 - Svetovni rekordi

10-1
Ob postavitvi uradnih rekordov morajo biti prisotni pooblasceni predstavniki dB-DRA

10-2
Svetovni rekordi se lahko postavijo samo na 3x tekmovanjih

10-3
Da se potrdi nov svetovni rekord mora tekmovalec na isti tekmi dvakrat doseci boljsi rezultat od starega rekorda. Nizji od dveh rezultatov se bo stel za novi rekord.

10-4
Vedno ko tekmovalec doseze rezultat ki bi lahko popravil rekord je potrebno naslednje:

- Tekmovalevo vozilo in oprema se mora takoj pregledati z strani pooblascenih oseb.
- Merilna oprema se mora takoj preveriti. Ce se ugotovi nepravilno delovanje opreme se tekmovalcev rezultat steje za neveljavnega. Ko se odpravijo pomankljivosti se da tekmovalcu se ena prilonost za meritve.
- Uradne osebe se morajo enotno strinjati da je bil rezultat pravilno dosezen in izmerjen.

Poglavje 11 - Pregledi vozil, krsitve in kazni

11-1
dB-DRA si pridrzuje pravico da pregleda vozila tekmovalcev da preveri skladnost z pravili. Med pregledom mora tekmovalec posredovati podatke o lastnostih opreme in predelavah zvocnega sistema.

11-2
Pregled je lahko:
- pregled elektricnega sistema
- pregled zvocnega sistema
- pregled zvonikih katel
- pregled delov notranjosti vozila
- pregled zunanjih komand
- itd.

11-3
Ce tekmovalec ne omogoci pregleda vozila se mu iznici rezultat in se ga diskvalificira iz tekmovanja.

11-4
Ce se pojavijo krsitve pravil med tekmovanjem se lahko diskvalificira tekmovlca in se ga izkljuci iz tekmovanja, pac glede na resnost krsitev.

11-5
Ce je krsitev manjsa in nenamerna se tekmovalca opozori na napake. Ce je kritev med kvalifikacijskimi meritvami se tekmovalcu razveljavi rezultat, ga opozori in se mu dovoli ponovna meritev. Ce se nepravilnost pojavi med eliminacijskim delom tekmovanja se v primeru vecje krsitve tekmovalca diskvalificira iz tekmovanja.

11-6
Ce je krsitev vecja in namerna se tekmovalca iskljuci iz tekmovanja.

11-7
V primeru najhujih krsitev se razen iz izkljucitve iz tekmovanja lahko izrece tudi prepoved sodelovanja na ostalih dB-DRA tekmah za rok enega leta.

11-8
Vsakega tekmovalca ki bo poiskusal poskodovati ali onesposobiti opremo ali lastnino drugega tekmovalca se TAKOJ izkljuci iz tekmovanja in se ga lahko tudi dozivljensko izkljui iz dB-DRA.


11-9
Vsakega tekmovalca ki bo poiskusal poskodovati ali onesposobiti opremo ali lastnino organizatorja tekmovanja se TAKOJ izkljuci iz tekmovanja in se ga lahko tudi dozivljensko izkljui iz dBDRA.

Poglavje 12 - Pravila obnasanja tekmovalcev

12-1
Vsi tekmovalci se morajo vesti profesionalno in spsotljivo. Verbalne zalitve ostalih tekmovalcev, organizatorjev, razstavljalcev ali obiskovalcev se lahko kaznuje z diskvalifikacijo, izkljucitvijo iz tekmovanja in morebitno disciplinsko mero dBDRA.


12-2
Tekmovalca ki je pod vplivom alkohola ali drog se lahko odstrani z tekmovanja.

12-3
Vsakega tekmovalca ki ogroza varnost drugih ali sebe se lahko odstrani z tekmovanja.

12-4
Vsakega tekmovalca ki se vede zaljivo do drugih se lahko odstrani z tekmovanja.

- Kreganje z sodniki na mestu meritve.

- Sodelovanje v petcijah proti dB-dragu.

- Skupinsko nastopanje proti dB-dragu.

Poglavje 13 - Razno

13-1
Neodlocen rezultat v kvalifikacijah:
Ce imata dva ali vec tekmovalcev enak rezultat in to vpliva na uvrstitev za v prvih 8 za nadaljne tekmovanje se takoj ponovno izmerijo za razvrstitev.

Ce se za uvrstitev potegujejo na primer 3 tekmovalci za mesta 7, 8, 9 in ce kateri od njih pri ponovnih meritvah doseze boljsi rezultat od 6. Se mu vse eno dodeli 7 mesto.

13-2
Neodloen rezultat v tekmovalnem delu:
Ce dva tekmovalca dosezeta isti rezultat v tekmovalnem delu se jim dovoli cas da ponovno pripravijo vozila za meritve. Oba vozila morata ostati na merilnih mestih. Meritve se ponavljajo dokler se ne dobi razlicen rezultat za oba tekmovalca.

13-3
Vse razsodbe bodo v smislu pravilnika. Odlocitev glavnega sodnika tekme je dokoncna!

13-4

Preverjanje merilnih naprav na vec tockovnih tekmah.

 

13-4 a

Natancnost merilnih naprav nah bi se preverjala vsaj enkrat na uro z uradnim kalibratorjem. Natancnost naj bi se tudi preverila ob vsakem udarcu mikrofona, ali ob vsaki spremembi merilnega sistema (hardware).

 

13-4 b

Vsi tekmovalci v istem razredu se morajo kvalificirati na istem mikrofonu.

 

13-4 c

Ce je v eliminacijskem delu absolutna razlika me dvema tekmovalcema manjsa kot 0,5 dB  potem se mora merilna oprema preveriti glede natancnosti. Po nastavitvi se tekmovalca ponovno izmerita in ce je razlika ponovno manja kot 0,5 dB se ponovno nastavijo merilni sistem. Ce je absolutna razlika (napaka) vecja ali enaka absolutni razliki med rezultati tekmovalcev in ce bi v tem primeru bil izid drugacen, potem se steje za neodlocen rezultat in se ponovijo meritve kot je opisanov delu 13-2

 

Primer:

- recimo v polfinalnem krogu. Tekmovalec v na prvem merilnem mestu vstopa v tekmovanje z kvalifikacijskim rezultatom 164,3 (rezultat tekmovalca je prejsnji zmagovalni rezultat iz cetrtine finala) Tekmovalec na merilnem mestu 2 je imel rezultat iz cetrt finala 164,6. Ker je razlika v vhodnih rezultatih samo 0,3 dB je potrebna nastavitev merilne opreme. Nato se tekmovalca pomerita. Recimo da dobi tekmovalec na mestu 1 164,8 drugi pa 164,3. Ker je razlika 0,5 dB se ponovno preveri merilni sistem. Po preverjanju se ugotovi da je oprema na mestu 1 za 0,2 visja, na mestu 2 pa za 0,1 nizja. Ker je absolutna razlika med merilnima mestoma 0,3 dB in je manjsa kot razlika v rezultatu in je razlika v nastavitvi manja od razlike v rezultatu, se za zmagovalca doloci tekmovalec z merilnega mesta st. 1. Ce bi bila tekmovalec zmagal za 0,3 dB potem bi se rezultat stel za neodlocenega.

 

13-5

 Na vec tockovnih prireditvah, cas za dovoz in odvoz vozila z mesta meritve doloci organizator. Od tekmovalcev se lahko zahteva da se drzijo tega casa. Prav tako se lahko dolocijo tudi kazenski pribitki.

 

Primer:

Cas za dovoz: 4 min.

Cas za odvoz: 3 min.

Kazen: 1 dB za vsako minuto zakasnitve.

Izjeme ki veljajo v Sloveniji

Te spremembe pravilnika so dovoljene samo v Sloveniji in so uvedene v smislu popularizacije tekmovanj.

Slo 1-1
Najniji razred je MS 12. Dovoljen je najvec eden 12''. Ostale omejitve so enake kot v razredu S 1-2

Slo 1-1.1
Tekmovalec z enim do 12'' subwooferjem se lahko tudi sam prijavi v razred S 1-2
 
Slo 1-1.2
Tekmovalec v razredu MS 12  ki na tekmi doseze 144 dB ali vec se mora v naslednjih tekmah prijaviti v razred S 1-2

Slo 1-2
Ojacitve sprednjih vrat so dovoljene.

Slo 1-3
Dovoljeni so 8'' srednjetonski zvoniki zmontirani v vrata. Tekmovalec mora pred tekmovanjem glavnemu sodniku pokazati da niso priklopljeni.

Slo 1-4
V Sloveniji se zdruzijo razredi E 8-12 in E 13+ tako da je najvisji razred E 9+.

Slo 1-5
Uvede se razred MS 18. Dovoljen je najvec eden subwoofer do 18''   velikosti znontiran v prtljazniku.Vsa ostala pravila veljajo kot v razredu SS 1-2 NW

Slo 1-5.1
Tekmovalec z enim nad 12'' subwooferjem se lahko tudi sam prijavi v razred SS 1-2 NW
 
Slo 1-5.2
Tekmovalec v razredu MS 18  ki na tekmi doseze 147 dB ali vec se mora v naslednjih tekmah prijaviti v razred SS 1-2 NW

Slo 1-6
Organizator lahko zahteva od tekmovalcev da predlozijo originalne slovenske racune ali potrdilo o placilu carine indavka (ce je tekmovalec uvozil avdio opremo iz tujine). To pravilo velja za kateri kol del avdio opreme.

Organizator bo nakljucno preverjal posametne tekmovalce. Tekmovalci ki ne bodo imeli legalno kupljene opreme bodo izkljuceni iz tekmovanja brez moznosti pritozbe!

Vase predloge in zelje glede tekmovalnih razredov v Sloveniji lahko sporocite v forumu.